A team coaching egy sajátos keveréke a coachingnak, facilitálásnak és a tréningnek. Az egyének fejlesztésében a coachon túl a többi csoporttag, illetve a csoport maga is szerephez jut. A csoportos coaching lehet önálló fejlesztési eseménysorozat de akár segítheti egy képzés utánkövetését is: biztosítva, hogy az előzetes program során elsajátított módszerek beépüljenek és a bevezetésük, alkalmazásuk során felmerülő problémákra sikerüljön megoldást találni.

Célja:

Egyéni szinten: a kiscsoportban résztvevők segítése abban, hogy fejlődjenek, problémamegoldóvá és eredményesebbé váljanak.

 

Csoport szinten: a csapat egészének együttműködési és kreatív probléma-megoldási kompetenciájának az erősítése.

 

A team coaching az előzetes ismeretekre épít és a cég elvárásai alapján szerveződik, kiemelve és összpontosítva azokra.

 

Előnyei:

 • Eredmény-orientáltság: segíti a csapat céljainak tisztázását, és azok elérését.
 • Felszínre kerülnek az egyéni kiválóságok: a csoportban már meglévő tapasztalatokra, készségekre és tehetségre épít.
 • Elősegíti a közös elköteleződés és felelősségérzet kialakulását, tartóssá válását.
 • Segíti az „egy csapattá” válás folyamatát.
 • Javítja a csoporton belüli együttműködést és a konstruktív probléma-megoldást.
 • Növeli a kommunikáció hatékonyságát.
 • Értékeli és épít a csoportban meglévő különbözőségekre.
 • Támogatja az olyan elismerésekkel és kihívásokkal teli környezet kialakítását, ahol a tagok a legtöbbet hozhatják ki magukból és egymásból.
 • A csoportdinamikát, mely a csapat hatékonyságának szempontjából kritikus lehet, olyan módon kezeli, hogy a csapat a lehető legmagasabb szintű teljesítményt érje el.

Területek, amelyek fejleszthetők a coaching során:

 • Személyes célok
 • Vezetői feladatok
 • Saját szerep és felelősség
 • Helyes vezetői stílus és magatartás
 • Cégfilozófia, cégelvárás
 • Saját esettanulmányok
 • Elakadások
 • Feed-back
 • Együttműködés
 • Motiváció
 • Csapatszellem

Javasolt időkeret:

Általában javasolt heti rendszerességgel zajló 0,5 napos foglalkozások átlagosan 2-3 hónapon keresztül. Ezen idő alatt a vezetők megértik, hogy egy adott projekt sikere érdekében mások feladatait is nyomon kell követni (különösen, ha nyilvánvalóan valamilyen erejét meghaladó kihívással kell egyiküknek megbirkóznia) és hogy szóljanak, ha valamelyikük letér a megbeszéltek szerinti útról. Ennek az önfegyelmező mechanizmusnak köszönhetően a csapat egyre kevésbé szorul külső segítségre, így a coach is fokozatosan kivonhatja magát a folyamatból – és a csapat szinte magától egy önfejlesztő kis kollektívává alakul át.