A képzés célja, hogy a csoport tagjai

 • tudatosítsák a munkaidejük értékét, munkakörük elvárásait,
 • területük elkötelezett gazdájaként sajátjuk legyen a tulajdonosi szemlélet,
 • prioritásokat tudjanak felállítani a teendőkben, hatékonyan kezeljék az egymással versengő feladatokat,
 • foglalkozni tudjanak a sokszor váratlan és mégis fontos eseményekkel,
 • képesek legyenek adott időintervallumban (kampányidőszak), a termékekre és területre részletes akciótervet készíteni,
 • tudatosan tervezzenek,
 • elsajátítsanak hatékony információrögzítési technikákat,
 • akcióterven keresztül növelni tudják személyes hatékonyságukat,
 • tudatosan, az elvárásoknak megfelelően alkalmazzák az elsajátított technikákat és rendelkezésre álló eszközöket.

Érintett kulcstémakörök - fókuszpontok:

 • Felkészülés, rövid és hosszú távú tervezés
 • Tervezést erősítő ütemező eszközök
 • SMART célok felállítása és megvalósítása
 • Rövid és hosszú távú célok elérését biztosító tevékenységek összekapcsolása
 • Terv-optimalizálás folyamata
 • Elemzés és analizálás - terület specifikusan
 • Kivitelezési és mérési módszerek
 • Rendelkezésre álló erőforrásokkal történő hatékony gazdálkodás
 • Határidő napló, útvonaltervezés, tennivalók-lista, meetingek..
 • Időkímélő taktikák
 • Hatékonyságot növelő stratégiák, taktikák
 • Konfliktust okozó prioritások menedzselése

Várható eredmények:

 • tudatossá válik a területre és termékre specializált stratégiai tervezés, 
 • fejlődnek az önszervezési, munkaidő- és terület-elemzési, valamint priorizálási készségek,
 • a képzés erősíti a pro-aktív gondolkodást, analitikai képességet.