Hangom én vagyok - Kommunikáció felsőfokon

Miért fontos a hangképzés?

A beszéd az emberek közötti interakció alapvető eszköze. Bármilyen beszédhangot hallunk, konzekvenciát vonunk le az illető személyiségét illetően. Tréningünk során éppen ezt a „speciális eszközt” fejlesztjük.

A telefonban a hangja alapján elképzeljük azt az ismeretlent, aki felhívott minket. A hangunk mindenkor árulkodik rólunk! Tükrözi, hogy magabiztosak vagy szorongóak, gőgösek vagy alázatosak, szelíd, bizonytalan befolyásolhatóak vagyunk-e, vagy határozott, de nem agresszív, sikeresek.

Minden hangszín és beszédmodor más-más benyomást kelt rólunk! Érdemes fejleszteni, megtapasztalni, gyakorolni, hogy miképpen érhetjük el azt, hogy mindenkor kellemes benyomást keltsünk a minket hallgatókban, mert aki meghall minket, észrevétlenül azonnal eldönti, hogy kapcsolatba akar-e  kerülni velünk, vagy sem. Függetlenül attól, hogy konkrétan mit mondunk!

A képzés segítségével megtanulhatja, hogyan változtassa akaratlagosan beszédét a hiteles és hatásos kommunikáció érdekében bármikor.

A hangom én vagyok – beszédfejlesztő tréning (2 nap).

Kinek ajánljuk?

 • Mindenkinek, aki fejleszteni szeretné előadói-, retorikai képességeit.
 • Minden vezetőnek, akinek rendszeresen kell előadásokat, prezentációkat, konferencia előadásokat tartania, sokak előtt beszélnie, és fontos, hogy jól értsék, amit mond.
 • Sales managereknek, akik meggyőző képessége nem csak abban rejlik, amit mondanak, hanem abban is, ahogyan mondják.
 • Telefonos ügyfélkapcsolati menedzsereknek, akik hangjukkal hatnak az ügyfelekre.
 • Sajtó szóvivőknek, hogy megszólalásuk tagolt, érthető legyen.
 • Trénereknek.
 • Mindenkinek, aki a hangjával dolgozik.
 • Egyéneknek és csoportoknak egyaránt.

A tréningen

 • Bemutatjuk a sikeres és hatékony kommunikáció beszédtechnikai eszköztárát.
 • Beállítjuk az egyéniségének, munkahelyi szerepének megfelelő beszédstílust.
 • Segítünk megtanulni a használni kívánt beszédhang mindenkori felidézését.

Várható eredmények

 • Magabiztosabb megszólalás széles plénum előtt, médiában.
 • Bátrabban használt hangkarakter.
 • Növelt szuggesztív hatás.