A DISC egy logikusan felépített, kutatásokkal alátámasztott, a magyarországi népességre validált magatartás-profil rendszer. Olyan egyszerűen használható módszer, amellyel önmaguk és környezetük magatartását jobban megértve, eredményesebben tudunk kapcsolatokat építeni, együttműködést fejleszteni, vagy akár a konfliktusokat megelőzni.

A DISC rendszerét megismerve tisztábban láthatják saját erősségeiket, amivel könnyebb lesz utat találni a tőlük különböző‘ viselkedési stílussal bíró emberekhez.

A tréning célja

Segí­tsen meghatározni azokat az illeszkedő viselkedésmintákat, attitűdöket  és hozzá kapcsolódó saját erőforrásokat, amelyeket alkalmazva az egyének a szervezet bármely szintjén, akár külső-belső ügyfelekkel hatékonyabban lesznek képesek kommunikálni.

A tréning tartalma

 • DISC elméletének és felhasználási területeinek megismerése
 • Speciális esettanulmányokon, szituációs gyakorlatokon keresztül az elméleti anyag mélyítése, és gyakorlatba helyezése
 • Az egyes tí­pusok értékeinek a megerősí­tése
 • Egyes típusokkal vałó hatékony kommunikációs stratégia kidolgozása
 • Az asszertí­v viselkedés kulcselemei
 • Az önbizalom és a magabiztos fellépés
 • Önérvényesítés konfliktushelyzetben
 • Válasz az ellenvetésekre
 • Építő visszajelzések alkalmazása

Az együttműködő légkör pozití­v hatással van a teljesí­tményre, a minőségre, az ügyfelek elégedettségére és a cég egészének teljesí­tményére.

Alkalmazott módszertan

 • A tréning egyéni Önismereti blokkal kezdődik, mely során a résztvevők azonosítják a saját viselkedési preferenciáikat és a jellemző kommunikációs stílusukat
 • Ez után választ keresnek arra, hogy önmaguk és mások viselkedésében melyek azok az egyéni motivációs tényezők, melyek a kommunikációjukban fellelhető 
 • Kérdőíves módszerrel felmérik a jelenleg működtetett kommunikációs stílust
 • Kitérünk arra, hogy az egyes élethelyzetek (pl. változás, váratlan események, stressz) hogyan hatnak az egyének kommunikációjára
 • Csoportos megbeszéléssel értékelik az eredményt
 • Megtanulják és gyakorolják az asszertí­v kommunikáció alkalmazás lépéseit
 • Valódi helyzeteben tesszük próbára a helyzethez igazítható optimális kommunikációt úgy, hogy a résztvevők egymás megoldásaira reagálnak. Ez a módszer a visszajelzés fontosságára és alkalmazására is fókuszál.

 A tréning eredményeképp

 • együttműködés és kommunikáció fejlődése az azonos és a különböző viselkedésmintázatú kollégák között 
 • minőségi kapcsolatok alakítása
 • erősödő önbizalom
 • csapateredményesség javulása
 • pozitív légkör stabilizálása.