Megfelelő célok meghatározásával mindannyian képesek vagyunk arra, hogy megalkossuk a saját jövőképünket, és ezzel változásokat indítsunk el az eredményességünk érdekében. A tréning lehetőséget nyújt az egyének kreativitásának, lelkesedésének, vágyainak kibontására, és összefogásra a közös cél elérése érdekében. Mindez lépésről lépésre valósul meg, folyamatosan épül fel. Foglalkozunk:

  • a TUDÁS-SZAKÉRTELEM-MOTIVÁCIÓ-s HÁROMSZÖG egyensúlyának megteremtésével;
  • az egyéni célkitűzésekkel, azok eredményt és motivációt befolyásoló összefüggéseivel;
  • különböző motivációs elméletekkel és a belső motiváció mozgósításával.

A tréning célja

A képzés célja a munkatársak eredményorientációra-eredményességre való törekvésének fejlesztése egy napi szinten alkalmazható/alkalmazandó eszközzel a KOMPETENCIA HÁROMSZÖG egyensúlyának értelmezésén és tudatosításán keresztül.

A Jövőtervezés egy olyan közvetlen módszer, amelynek segítségével:

  • az egyén és a csoport képessé válik a jövőkép összehangolására,
  • nő az elkötelezettség és a motiváció az eredményesség iránt,
  • lehetővé válik mélyreható és gyors stratégiai változások megvalósítása.

Kinek ajánljuk?

A tréninget azoknak az egyéneknek vagy munkacsoportoknak ajánljuk, ahol:

  • az egész csoportban, vagy akár egyéni szinten is igény van az eredményesség fokozására;
  • a csoporteredményesség megkérdőjeleződik a szervezeten belül;
  • még nincsenek meghatározó közös értékek, és hiányos a tagok vagy a csoport jövőtervezése.

A csoport által kívánt haladási ütemben dolgozzuk fel a csoport által hozott eseteket, helyzeteket. A résztvevők elemeznek tanulmányokat, és kidolgozzák a kitűzött cél megvalósítási/stratégiai tervét valamint transzparenssé tételének pontjait. A tréningülést minden esetben akciótervvel zárjuk.

A follow-up nap tematikáját az első nap eredményére építjük, kifejezetten gyakorlat centrikusan.

A tréning időtartama: 1+1 nap follow-up

Résztvevői létszám: 6-15 fő

SZERETETTEL VÁRJUK!