Mottónk:

“A TÁMOGATÓ VEZETŐ”

 

A képzés fontos célkitűzése a coaching szemléletű vezetés melletti elköteleződés elérése, melyhez elengedhetetlenül szükséges a vezetéshez történő hozzáállás, magatartásminták és látásmód átértékelése, a vezetői kompetenciák fejlesztése és finomítása.

A módszernek köszönhetően fejlődik a problémás területek felismerésének képessége, és lehetővé válik az elakadások feloldása. Extra nyeresége a programnak a probléma-megoldó, stratégiai gondolkodás magasabb szintre kerülése a csoporton belül.

A coaching szemlélet a vezetésben takarja az emberközpontúság és az elkötelezettség jelenlétét a munkavállaló fejlesztése, tudatosságának és felelősségvállalásának növelése mellett. Mindeközben a tanulás, a gondolkodás, alkotás, döntés és felelősségviselés lehető legnagyobb szeletét hagyja a munkatársnál. A vezető a COACHING SZEMLÉLET alkalmazása során lemond a büntető-jutalmazó szerepről, és helyette támogató, fejlesztő, kísérőszerepet vesz fel. CÉL a coaching szemléletű vezetés melletti elköteleződés elérése, a vezetéshez történő hozzáállás, magatartásminták és látásmód átértékelése, a vezetői kompetenciák fejlesztése és finomhangolása.

Mit nyer a képzéstől?

 • Mélyülő önismeretet.
 • A coaching szemléletű vezetés princípiumainak beépítését a vezetői eszköztárba.
 • Őszinte támogató légkör kialakításának képességét.
 • Mérhetően növekvő egyéni és csapatteljesítményt.
 • Önállóbb és felelősségvállalóbb csapattagokat.
 • Kreatív probléma megoldások előtérbe kerülését.

A tréning tematikája, módszertana

 • Vezetői önismeret, stílus-attitűd
 • Érzelmi Intelligencia
 • Fejlődési potenciálok
 • A vezetés funkciói coaching szemlélettel
 • A coaching módszertanáról
 • Coaching szemléletű kommunikáció
 • Strukturált coaching beszélgetések
 • A motiváció coach szemmel
 • A motiváció coachee szemmel
 • A konzultatív megközelítés
 • Empatikus meghallgatás
 • A coaching szemléletű problémamegoldás & konfliktuskezelés
 • Teljesítmény menedzsment
 • Csapatépítés coaching szemlélettel
 • People menedzsment
 • Coach the coach

A tréningre a résztvevők a napi munkájuk során felmerülő eseteket, problémákat hoznak. Dolgozunk team-coaching technikával, a saját élményekkel és az egyéni helyzetekkel.

 

A tréning időtartama 2x2 nap, plusz 2x0,5 nap team-coaching. (Grátisz 1 alkalom executive coaching)