A képzés során azokat a készségeket erősítjük, amelyek segítik a pozitív gondolkodást a változások során, és fejlesztik a rugalmas hozzáállást.  A program végére a résztvevők olyan stratégiákat dolgoznak ki, amelyek akár bonyolult helyzetekben is eredményes útmutatást tartalmaznak a kívánt változások megvalósításához.   

A tréning hangsúlyos részei

 • A változás fontosságának és/vagy szükségességének a megértése, elfogadása és a továbblépés meghatározása – business realities
 • Felkészülés az események személyes irányítására - saját példával
 • Személyes felelősség a változásban
 • „Rugalmassági készségem” fejlesztése  (teszt és akcióterv)
 • A "Take-Charge / Megoldásorientált" modell a gyakorlatban
 • A változásokra adott eltérő érzelmi reakciók azonosítása, elfogadása, pozitív irányú továbblépés kidolgozása
 • Foglalkozás a viselkedési problémákkal
 • A csoportra ható befolyások kezelése
 • A változás-irányítás technikája- eszközök alkalmazása
 • Csoport stratégiák és egyéni taktikai tervek kidolgozása

A képzés eredményeként a résztvevők

 • azonosítják, hogy miért és mikor van szükség a változtatásra, szemléletváltásra
 • felkészülnek a változást követő események dinamikájának kézbentartására, személyes irányítására
 • megismerkednek a változás természetével,
 • a paradigmaváltás fogalmával és módszerével
 • feltérképezik saját reakcióikat és tudatosan fejlesztik a rugalmassági kompetenciát
 • felismerik saját szerepüket, hozzájárulásukat a változás sikerében
 • alkalmazzák a változási stratégiát, szemléletmódot és eszközöket saját munkakörnyezetükben
 • felmérik hatékonyságukat a változás-irányítás területén, és kijelölik a fejlesztendő területet
 • kidolgozzák a beépítés lehetőségét a cégkultúrába,
 • “semmi sem állandó csak a változás” – megértésén keresztül erősödik pozitív, motivált hozzáállásuk a változó munkahelyi környezethez.

 A módszer kifejezetten interaktív. Használunk önértékelő eszközt, videó-bejátszásokat. A tréning során szerepet kapnak az egyéni, kis,- és nagycsoportos feladatok, esettanulmányok és szerepjátékok.