Építő visszajelzések adása, fogadása                                                                                                                            

A résztvevők elsajátítják, hogyan adják, és hogyan fogadják az építő jellegű visszajelzéseket. A hangsúly a nyitott, és udvarias párbeszéd légkörének fenntartására kerül. A modul során fejleszthető készségek hozzájárulnak ahhoz, hogy eredményesen, konfliktus mentesebben működjenek a mindennapi kapcsolatok:

 • az egyenrangú kollégákkal;
 • a felettesekkel;
 • a beosztottakkal, vagy azokkal, akiknek feladatokat delegálnak;
 • valamint külső/belső ügyfelekkel és beszállítókkal.

A program végére a résztvevők:

 • meghatározzák – saját helyzetükre vonatkoztatva – a hatékony visszajelzés nyolc, különösen kritikus lépését;
 • az ismereteket tudatosan építik be a saját gyakorlatukba akciótervet készítve;
 • mérlegelik az alkalmazás helyét és mikéntjét, és a fejlődés lehetőségeit.

Aktív odafigyelés – értő figyelem

A program során a résztvevők a verbális és a nem-verbális sajátosságok felismerése révén passzív hallgatókból aktív odafigyelőkké válnak. Megfigyelnek pozitív és negatív viselkedésmintákat, és lehetőséget kapnak a megszerzett készségek gyakorlására is.

Azonosítják, hogyan kell alkalmazni a hatékony információgyűjtéshez aktív figyelési technikát.

A modul során tárgyalandó fontosabb témakörök:

 • hármas kulcslépés az értő figyelem megvalósulásáért:
 • érdeklődés kimutatása előnyei és módszere;
 • produktív kérdezéstechnika alkalmazása a gyakorlatban;
 • építő kritika adása a tisztánlátás érdekében.
 • az aktív figyelem típusos akadályainak azonosítása, és megoldási alternatívák kidolgozása;
 • saját technika gyakorlása és fejlesztése.

 Képzés időtartama: 1 nap