A PROGRAM CÉLJA: hogy a résztvevők felismerjék a motiváció fontosságát a vezetésben, fejlesszék saját motivációs rendszerüket, felismerjék a delegálás helyét és meghatározzák annak formáját.                                 

Motiválni másokat fontos képesség, amellyel el lehet érni, hogy a munkatársak minden szerepben és feladatban eredményesebben és lelkesen tudjanak részt venni.

A tréning tematikája, módszertana

 • Ön-motivációs rendszerek – teszt és értékelés
 • Herzberg elmélet alkalmazása saját munkakörnyezetben
 • McClelland - a teljesítmény motiváció alkalmazása 
 • Mit jelent a motiváció az üzleti rendszerben.
  • motiváció kontra egyéni és szervezeti érdekek 
  • a cél, mint húzó/hajtó erő
  • a kommunikáció és a motiváció összefüggése 
  • ellentmondásos helyzetek és kezelésük a motivációs légkörben
 • FLOW - áramlat élmény, motivációval összefüggésben
 • Céges motiváló, ösztönző rendszerek
 • A delegálás, 
  • helye, módja
  • szintjei és megvalósítási stratégiája
  • mint motivációs eszköz
 • Önértékelés és akcióterv.

 A program eredményeképp: 

 • támogatják a beosztottak teljesítménybeli fejlődését 
 • maximálisan kiaknázzák a csapatukban rejlő tartalékokat 
 • a cég érdekeinek szem előtt tartásával motiválnak 
 • motiváló feladatokat képesek delegálni
 • pozitív munkahelyi légkört teremtenek
 • a cél irányába állítják a csapatot.

A tréning időtartama 1 nap.